звучност

същ. - гласовитост, мелодичност

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • сонитет — (лат. sonus звук) линг. звучност, звучна содржина на глас …   Macedonian dictionary

  • сонорност — (лат. sonorus) звучност, ѕвонлиост, пробивност …   Macedonian dictionary

  • тоналитет — (грч. tonos) 1. муз. хармониска основа на композицијата ги опфаќа сите акорди што се протераат на еден основен акорд, тоника звучност, вид и карактер на звукот, тонски ред, клуч, карактер на тонот 2. во сликарството: основна, преовладувачка боја …   Macedonian dictionary

  • херметизам — (грч. Hermes) 1. краен субјективизам, затвореност во себеси, избегнување на луѓето 2. правец во поезијата меѓу двете светски војни: истакнување на емотивната вредност на зборот, на неговата звучност и пластичност, независно од логичната смисла …   Macedonian dictionary

  • акустика — същ. звучност, чуване, чуваемост, ехо …   Български синонимен речник

  • музика — същ. хармония, благозвучност, благозвучие, звучност, мелодия, мелодичност …   Български синонимен речник

  • музикалност — същ. благозвучност, благозвучие, звучност, мелодичност, хармония …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.